OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”, która odbędzie się w dniach 27 -29 listopada 2017 roku w Krakowie.

Konferencja będzie w całości poświęcona zagadnieniom etycznym z różnych obszarów praktyki oraz badań psychologicznych. Przewidujemy rozmaite formy wystąpień: zarówno wykłady plenarne wygłaszane przez zaproszonych Gości, jak i sesje tematyczne oraz plakatowe, a także warsztaty dotyczące różnych dziedzin naszej pracy.

Z przyjemnością informujemy, ze udział w konferencji
potwierdzili zaproszeni Goście:
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
prof. dr hab. Krzysztof Gierowski
prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego
mgr Agnieszka Kapica – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTP

W trakcie obrad przedstawione zostanie również sprawozdanie z obecnie prowadzonych prac nad nowelizacją Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Planujemy także zorganizowanie paneli dyskusyjnych poświęconych oddziaływaniom psychologicznym online oraz zarządzaniu informacją (przechowywanie i udostępnianie informacji o oddziaływaniach psychologicznych i ich efektach).

Ponieważ podczas konferencji przewidujemy sesje tematyczne dotyczące zagadnień czy dylematów etycznych z różnych obszarów naszej pracy z rozmaitymi odbiorcami, dlatego gorąco zachęcamy do czynnego uczestnictwa w konferencji – zgłaszania sympozjów, wystąpień w ramach sesji tematycznych , plakatowych oraz warsztatów.

Zgłoszenia czynnego udziału planujemy przyjmować do 15 września 2017 roku, natomiast zgłoszenia udziału biernego – do 31 października 2017 roku.

Zapraszamy na stronę konferencji: www.dylematypsychologii.pl. Prosimy o zgłaszanie warsztatów, wystąpień czy sympozjów oraz uczestnictwa biernego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

KOMITET ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!