Polityka Prywatności

Administratorem gromadzonych danych jest firma Centrum Szkoleń Psychologicznych Academia Psyche – Jerzy Korzewski, 31-031 Kraków, ul. Wrzesińska 6/6 zwana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników serwisu internetowego academiapsyche.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu internetowego academiapsyche.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie e-maila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres e-mail: academiapsyche@wp.pl z adresu e-mail podanego podczas rejestracji na stronie.

W związku z korzystaniem ze strony www.academiapsyche.pl Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres e-mail, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż przesyłanie newslettera? czy coś jeszcze trzeba tu wpisać?

Serwis internetowy academiapsyche.pl korzysta ze statystyk Google Analitics, którego polityka prywatności dostępna jest pod adresem:
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem academiapsyche.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji strony. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych na stronie.
Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników serwisu internetowego academiapsyche.pl . Robimy to jedynie w celach informacyjnych, głównie przez wzgląd na naszych partnerów i oferentów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników strony, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił podczas rejestracji.

Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych jej do przetwarzania.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres academiapsyche@wp.pl .

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!