Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
Prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka

Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego organizuje Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. “Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”. Konferencja ta stanowić będzie szansę na wymianę myśli i doświadczeń naukowców prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych oraz praktyków zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi wsparcia w różnych obszarach ich funkcjonowania.

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów,socjoterapeutów, ale także do lekarzy różnych specjalności oraz pracowników socjalnych. Głównym celem konferencji jest ukazanie złożoności podejmowanej problematyki, stąd jej interdyscyplinarny charakter.

link:  konferencja-siw.up.krakow.pl
mail:  konferencjasiw@up.krakow.pl

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!