SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 3-4 czerwca 2017 r.
PROWADZĄCY: 
dr n. hum. Wanda Badura-Madej

MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

CEL SZKOLENIA

poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej.

TEMATYKA

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-2/

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-2/

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich).

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

LICZBA GODZIN

15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)

FORMA ZAJEĆ

wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

KOSZT

390 zł – w terminie do 3 maja 2017 r.

420 zł – po 3 maja 2017 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA

15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę)

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY NA SZKOLENIE

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego-2/

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!