Szkolenie dedykowane jest osobom rozpoczynającym pracę w zawodzie psychologa lub psychoterapeuty, chcącym poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości oraz studentom psychologii (ostatnich lat studiów).

RAMOWY PROGRAM:

 • Zapoznanie uczestników z  definicjami zaburzeń osobowości wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10): osobowość paranoiczna, dyssocjalna, schizoidalna, histrioniczna, anankastyczna,chwiejna emocjonalnie, lękliwa i zależna.
 • Przedstawienie specyfiki diagnozy klinicznej (psychologicznej) i jej rodzajów (nozologiczna, funkcjonalna i interakcyjna; relacja do diagnozy medycznej).
 • Omówienie sposobów tworzenia warsztatu psychologa, wyróżnienie obszarów diagnozy i narzędzi diagnostycznych (sfera poznawcza i zmiany organiczne w CUN, aspekty osobowościowe i emocjonalne).
 • Przedstawienie etapów procesu diagnostycznego z uwzględnianiem własnych aspektów przeciwprzeniesieniowych.
 • Diagnostyka podwójnych rozpoznań.
 • Omówienie schematów diagnozy na konkretnych przypadkach klinicznych – hipotezy diagnostyczne i ich weryfikacja.

 

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

 Od 1991 r. jest pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego. Ponadto od 1993 do 2000 pracował również w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych (ul. Skarbowa 4; Krakowska 39). W latach 1999- 2012 r. szkolił studentów psychologii UJ w ramach zajęć dydaktycznych na uczelni. Szkoli również psychologów pracujących w zawodzie w ramach dodatkowych zapotrzebowań i zamówień z podstaw kontaktu z pacjentem psychiatrycznym oraz elementów psychoedukacji. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.

Uprawnienia:

 • 1996 r. – I-szy stopień specjalizacji klinicznej
 • 2006 r. – II-gi stopień specjalizacji klinicznej
 • 1999 r. – uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przeprowadzone szkolenia:

 • podstawy diagnostyki klinicznej,
 • podstawy kontaktu z pacjentem psychiatrycznym (w Szpitalu im. Babińskiego),
 • wykorzystanie testu MMPI w diagnozie klinicznej,
 • wykorzystanie psychorysunku w terapii pacjentów psychiatrycznych.

 

Termin: 23-24 stycznia 2016r.
Organizator: Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych ACADEMIA PSYCHE
Koszt:
370 zł. przy wpłacie do 31 grudnia 2015r.; 400 zł przy wpłacie do 8 stycznia 2016r. Po 8 stycznia 430 zł.
 Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 31 stycznia 2016r. i 350 zł po tej dacie.
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 8 stycznia, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Zapisy: academiapsyche@wp.pl