Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
zaprasza psychologów, psychoterapeutów
w dniu 21.04.2018
na seminarium

Mentalizacja w praktyce klinicznej – perspektywa psychodynamiczna

Seminarium poprowadzi:
dr Monika Marszał – W 2014 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską dotyczącą wpływu cech osobowości na jakość tworzonych relacji. Autorka książki “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline”, nominowanej przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku. Od 2010 r. prowadzi zajęcia z zakresu psychologii, psychopatologii i psychologii klinicznej ze studentami Instytutu Psychologii UAM i innych poznańskich szkół wyższych. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM, dzięki czemu łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową i dydaktyczną.

plan seminarium:
I. Czym jest mentalizacja?
A. definicja pojęcia
B. dlaczego mentalizacja jest taka ważna? – kontekst psychoterapii i poza nią
C. pokrewne terminy i procesy – mentalizacja a empatia, uważność (mindfulness), inteligencja emocjonalna, refleksyjność psychologiczna
II. Różne ujęcia teoretyczne
A. koncepcje poznawcze – teoria umysłu (S. Baron-Cohen)
B. koncepcje psychoanalityczne – symbolizacja (M. Klein, W. Bion)
C. integrująca koncepcja P. Fonagy’ego i zespołu (1) cztery dymensje mentalizacji (2) mentalizacja w kontekście przywiązania
III. Rozwój zdolności do mentalizacji
A. wczesna relacja z opiekunem jako źródło mentalizowania
B. mentalizowanie w cyklu życia (okres latencji, adolescencja, dorosłość, starość)
C. nieprawidłowości w rozwoju mentalizacji – znacznie traumy wczesnodziecięcej
D. przedmentalizacyjne modele umysłu: pseudomentalizacja, myślenie konkretne, postawa teleologiczna
IV. Mentalizowanie w zaburzeniach psychicznych
A. mentalizowanie w zaburzeniach z Osi I (zaburzenia odżywiania, nastroju, psychotyczne)
B. deficyt zdolności do mentalizacji w zaburzeniach osobowości
1. model zaburzenia osobowości borderline oparty na mentalizacji (P. Fonagy)
2. rozszerzony model psychodynamiczny – patologiczna organizacja osobowości a zaburzenia mentalizacji
(1) wyniki badań własnych nad mentalizacją osób z zaburzoną strukturą osobowości – czy mentalizacja osób borderline zmienia się w kontekście bliskiej relacji?
V. Zastosowanie teorii mentalizacji w psychoterapii indywidualnej
A. diagnoza problemów z mentalizacją w relacji pacjent – terapeuta,
mentalizacja a prymitywne mechanizmy obronne – projekcja, identyfikacja projekcyjna
B. mentalizacja w terapii pacjentów o różnym poziomie organizacji osobowości (psychotyczny, borderline, neurotyczny) – case study
C. w jaki sposób wzmacniać mentalizację u naszych pacjentów?

informacje dodatkowe:
termin: 21.04.2018
godz. 09.00-18.00
miejsce: Łódź, Sienkiewicza 13 lok 39
zapisy przyjmowane są w godz. 8.00-20.00
telefonicznie: 600 -375 -801
bądź pocztą elektroniczną: pracownia4maski@op.pl
koszt udziału: 250 zł (płatne do 07.04.18)
Eurobank 73 1470 0002 2602 9718 3000 0001
http://pracownia4maski.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!