“Psychologia dla coachów” to szkolenie dedykowane dla coachów chcących poszerzyć swoją wiedzę psychologiczną. Zawód coacha to zawód odpowiedzialności społecznej, dlatego ważne jest aby ciągle uzupełniać swoje kwalifikacje, również o zagadnienia psychologiczne.
Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie głównych nurtów psychologii oraz psychoterapii, które można przełożyć na pracę coachingową, ukształtowanie postawy coacha, jako zawodu opartego na rzetelnych modelach oraz narzędziach pracy z klientem, umiejętności z zakresu radzenia sobie z dylematami etycznymi.
Szkolenie przeznaczone jest dla praktykujących coachów, chcących poszerzać swoje kwalifikacje.
Szkolenie poprowadzi dr Anna Syrek- Kosowska – certyfikowany i akredytowany Coach i Superwizor Coachingu.
Organizator: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego
Data: 07.11.2015 – 08.11.2015
Koszt: 550 zł
Adres: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2