Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych sposobami udzielania pomocy psychologicznej oraz do poszukujących swojej drogi rozwoju jako psychoterapeuty. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy terapeutycznej w nurcie integracyjnym opartym na psychoterapii humanistycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy z klientem/pacjentem.

Szkolenie prowadzone jest w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach i parach. Krótkie wprowadzenie teoretyczne poprzedza część warsztatową, która obejmuje elementy pracy własnej, analizę studiów przypadków, ćwiczenia praktyczne ilustrujące omawiane zagadnienia oraz materiał video obrazujący pracę psychoterapeuty z pacjentem.

 

Prowadzący: Maksymilian Pańczyk

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych.

Termin: 30 stycznia (sobota) w godz. 9:00 – 17:30, Lublin

Koszt: 310zł (osoby pracujące)/ 250zł (studenci)

 

Program szkolenia:

  • Humanistyczne rozumienie pomocy psychologicznej
  • wprowadzenie teoretyczne -Podstawowe umiejętności praktyczne, pierwsza sesja, wywiad terapeutyczny, diagnoza,
  • Budowanie relacji z klientem
  • Triada Rogersa
  • Wybrane elementy terapii doświadczeniowej (Gestalt, terapia skoncentrowana na emocjach)
  • Wykorzystanie własnych zasobów w pracy terapeutycznej

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.personlab.pl lub na adres szkolenia@personlab.pl