Celem szkolenia jest omówienie znaczenia traumatycznych przeżyć, które miały miejsce w przeszłości, przekaz międzygeneracyjny, a także odkrycie wpływu takich wydarzeń na życie pacjenta i jego rodziny. Często trauma pozostaje głęboko ukrywana, czasami zaś ujawnia się w gwałtowny sposób. Objawy u pacjenta mogą nasilać się poprzez ukrywanie lub gwałtowne ujawnianie traumy. Może to powodować problemy w pozyskiwaniu siły w sobie i własnej rodzinie. Wtedy to interwencja doświadczonego terapeuty staje się niezbędna.

Podczas warsztatów i szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzić pacjenta oraz jego rodzinę przez proces pracy z traumą, tak aby móc ją identyfikować, zasymilować, zrozumieć, a także integrować z obecnym życiem.

Szkolenie poprowadzi dr n. med. Krzysztof Szwajca.

 

Organizator: Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Data: 24.10.2015 – 25.10.2015

Adres: Spot, ul. 3 Maja 57b/4

Koszt: 420 zł

Zapisyhttp://www.pracownia-mm.pl/szkolenie-krotkoterminowe-2015-30.html