24-25 III 2018 R. NADUŻYCIA SEKSUALNE WŚRÓD DZIECI – ROZPOZNAWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM


TERMIN: 24-25 marca 2018 r.
PROWADZĄCY: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

OSOBA PROWADZĄCA:
Dr Wanda Badura-Madej Jest psychologiem klinicznym i wielkim specjalistą z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Napisała liczne publikacje dotyczące zagadnień interwencji kryzysowej i psychoterapii. W latach 1971-2008 była nauczycielem akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (problematyka stresu, kryzys i trauma dla studentów ratownictwa medycznego).
więcej:
http://academiapsyche.pl/naduzycia-seksualne-wsrod-dzieci-rozpoznawanie-i-pomoc-psychologiczna-2/

TEMATYKA SZKOLENIA:
http://academiapsyche.pl/naduzycia-seksualne-wsrod-dzieci-rozpoznawanie-i-pomoc-psychologiczna-2/

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich), pedagogiki oraz innych specjalistów związanych z interwencją kryzysową.
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich, IV i V roku pedagogiki.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa, pedagoga lub innego specjalisty związanego z interwencją kryzysową.
W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku.

KOSZT:
390 zł – w terminie do 24 lutego 2018 r.
420 zł – po 24 lutego 2018 r.
W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

UWAGA: Po 3 marca 2018 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
LICZBA GODZIN:
15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)
FORMA ZAJEĆ:
wykład, zajęcia warsztatowe, dyskusja w małych grupach, kazuistyka

ZAŚWIADCZENIA:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

Zgłoszenia:

http://academiapsyche.pl/naduzycia-seksualne-wsrod-dzieci-rozpoznawanie-i-pomoc-psychologiczna-2/

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!