IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu:

Teoria i praktyka terapeutyczna pt.:

„Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?”

W imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza zapraszamy na organizowaną przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży konferencję. 

Konferencja adresowana jest do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych oraz osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną. Współorganizatorami wydarzenia są Uniwersytet Gdański oraz Fundacja Psychologiczna.

Zaplanowane zostały wystąpienia specjalistów, dyskusje panelowe, warsztaty i seminaria, w czasie których podjęta zostanie problematyka starzenia się i starości w wymiarze społecznym, jednostkowym i terapeutycznym. Poruszone zostaną następujące kwestie:

  • wymiar społecznego starzenia się – stereotypów dotyczących seniorów oraz społecznych i indywidualnych mechanizmów prowadzących do marginalizacji osób starszych;
  • rola pokolenia dziadków i pradziadków w rodzinie – kondycja więzi międzypokoleniowych, przekazów transgeneracyjnych,  w tym – przekazowi traumy w rodzinie;
  • starości w wymiarze indywidualnym – możliwości i ograniczeń seniorów; zdolności do budowania bliskich relacji; w tym seksualności osób starszych; znaczenia bliskości śmierci i duchowości w starszym wieku;   
  • pomagania ludziom w podeszłym wieku – psychoterapii osób starszych – wyzwaniom i ograniczeniom dla relacji terapeutycznej.

 

Zaproszenie do udziału w tegorocznej Konferencji przyjęli znani i cenieni specjaliści, m.in.:

– prof. dr hab. Maria Beisert – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Europejskie Towarzystwo Psychologii Zdrowia

– prof. dr hab. Katarzyna Schier – Uniwersytet Warszawski

– prof. dr hab. Henryk Olszewski – Uniwersytet Gdański

– prof. dr hab. Wiesław Tłokiński – Uniwersytet Gdański

– dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała – Gdański Uniwersytet Medyczny, World Federation of Societies of Biological Psychiatry

– Małgorzata Bajor – Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

– Wojtek Hańbowski – Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

ZAPRASZAMY!
Kontakt: konferencja@raclawicka.gda.pl

Z poważaniem,

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Teresa Smoła

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!