CEL SZKOLENIA:
poszerzenie wiedzy psychologicznej o koncepcję kryzysu i traumy oraz doskonalenie umiejętności terapeutycznych w modelu interwencji kryzysowej .

TEMATYKA:

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego/

Organizator:  Academia Psyche
Data: 4-5 czerwca 2016r.
Miejsce: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom
Koszt:

390 zł – w terminie do 4 maja 2016r.
420 zł – po 4 maja 2016r.

Prowadzący: dr n. hum. Wanda Badura-Madej

LICZBA GODZIN:  15 godzin dydaktycznych (pierwszy dzień 10-17; drugi: 9-15)  


CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-18.30  (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 10:00 – 13.30 (z przerwą na kawę).

Więcej informacji:

http://academiapsyche.pl/interwencja-kryzysowa-w-praktyce-psychologa-klinicznego/