Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz firma GPE Psychotronics.

KONFERENCJA ADRESOWANA JEST M.IN. DO:

 • lekarzy, psychologów i prawników, zajmujących się medycyną i psychologią pracy, w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu,
 • pracowników specjalistycznych poradni lekarskich i psychologicznych (zarówno cywilnych jak i wojskowych),
 • specjalistów z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 • pracowników uczelni i instytutów naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych zajmujących się tą dyscypliną nauki,
 • osób zainteresowanych czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjalistów z zakresu ergonomii, prawa, etyki i gerontologii.

PROPONOWANY ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt medyczny, psychologiczny i prawny.
 • Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.
 • Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych, w tym medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej – krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.
 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.
 • Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
 • Współczesne narzędzia pomiaru psychologicznego i psychofizjologicznego.

W ramach konferencji proponujemy wykład plenarny, wystąpienia uczestników w formie przedstawiania referatów i raportów z badań w sesjach tematycznych, sesję plakatową oraz spotkania w kuluarach. Planujemy też wiele atrakcji integrujących uczestników konferencji.

 

Więcej informacji na stronie www: https://swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/II-miedzynarodowa-konferencja-psychologia-i-medycyna-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco.. • Najnowsze wydarzenia
 • Najważniejsze Informacje
 • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!