Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu środowisk chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.

 

Miejscem Kongresu jest Pałac Kultury i Nauki – Sala Marmurowa w Warszawie

8 maja 2017 roku – Dzień Zwycięstwa. Czas trwania Kongresu, jako końcowego akordu wielu poprzedzających go inicjatyw i działań społecznych przewidziany jest na jeden dzień.

 

WIĘCEJ INFORMACJI: http://www.kongreszp.org.pl/index.html