1. Przedstawienie definicji otępienia i roli neuropsychologa w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych. Znaczenie wywiadu i obserwacji w diagnozie otępienia.
2. Wytyczne dla specyfiki badania neuropsychologicznego w chorobach otępiennych. Opis przydatności metod oceny neuropsychologicznej w diagnozie chorób neurodegeneracyjnych- praktyka badania neuropsychologicznego.
3. Badania przesiewowe w diagnostyce otępienia.
4. Różnicowanie zespołów otępiennych: choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie w chorobie Parkinsona, otępienie naczyniopochodne, otępienie mieszane.
5. Diagnoza różnicowa przy poszczególnych postaciach najczęstszych grup otępień (podtypy AD oraz pierwotne afazje postępujące).
6. Ocena głębokości deficytów i funkcjonowania społecznego u osób z otępieniem.

OSOBA PROWADZĄCA:
Dr n. med. Anna Barczak od 13 lat zajmuje się neuropsychologiczną diagnostyką chorób neurozwyrodnieniowych w Oddziale Alzheimerowskim Szpitala MSW w Warszawie, kierowanym przez prof. Marię Barcikowską. Jej głównym obszarem zainteresowań jest choroba Alzheimera, Łagodne Zaburzenia Poznawcze oraz rzadkie postacie otępień uwarunkowanych genetycznie. Blisko współpracuje z zespołem neurologów, psychiatrów, psychoterapeutów oraz genetyków i neuroradiologów.
Więcej informacji o osobie prowadzącej:
http://academiapsyche.pl/diagnoza-neuropsychologiczna-zespolow-otepiennych-2/

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.
KOSZT:
220 zł przy płatności do dnia 15 maja 2015r.
240 zł przy płatności po 15 maja 2015r.
CZAS TRWANIA: łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 maja, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Link do szkolenia:

http://academiapsyche.pl/diagnoza-neuropsychologiczna-zespolow-otepiennych-2/