DIAGNOZA FUNKCJONOWANIA OSOBOWOŚCI – NARZĘDZIA PSYCHOLOGICZNE CZ. I

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 10 – 11 marca 2018 r.

OSOBA PROWADZĄCAmgr Beata Pępkowska
MIEJSCE:
Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

TEMATYKA SZKOLENIA:
1. WPROWADZENIE: na czym polega diagnoza psychologiczna, jak określić cel
i zakres badania, uprawnienie psychologa i pacjenta/klienta

2. WYBÓR NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH: jak dokonać wyboru i czym kierować się przy wyborze poszczególnych metod

3. OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO (TESTÓW) WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOZIE OSOBOWOŚCI:

  • ACL
  • EPQ-R
  • IVE
  • FCZ-KT
  • STAI

-omówienie podstaw teoretycznych testów,

-omówienie budowy testów,

-przeprowadzenie badania testem (ćwiczenia),

-obliczanie wyników,

-stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania

4. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW – opracowanie wyników, opis wyników poszczególnych testów, przygotowanie opinii psychologicznej w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osoby badanej.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Mgr Beata Pępkowska jest psychologiem, od 2004 r. pracuje jako kierownik Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Krakowie, od 10 lat prowadzi zajęcia z metod diagnozy psychologicznej w ramach studiów podyplomowych Psychologii Transportu UJ, pracuje w PZP jako psycholog kliniczny, gdzie prowadzi terapię psychologiczną oraz wykonuje diagnozę pacjentów poradni. Posiada doświadczenie w pracy na oddziałach ogólnopsychiatrycznym, neurologicznym oraz oddziale leczenia nerwic.

Więcej:

http://academiapsyche.pl/diagnoza-funkcjonowania-osobowosci-narzedzia-psychologiczne-cz-i/

UCZESTNICY: Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) pragnących udoskonalić warsztat pracy w zakresie diagnozy funkcjonowania poznawczego. W trakcie warsztatu omówione zostaną wybrane metody diagnostyczne pozwalające na opis funkcjonowania poznawczego osób badanych.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

ZAŚWIADCZENIA:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 7 lutego 2018 r.; 400 zł. przy wpłacie do 13 lutego 2018r.; 430 zł po 20 marca 2018 r. 

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 7 lutego 2018 r. i 350 zł po 7 lutego 2018 r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA: łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

Szczegółowe informacje:

http://academiapsyche.pl/diagnoza-funkcjonowania-osobowosci-narzedzia-psychologiczne-cz-i/

Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!