Uniwersytet Jagielloński zaprasza na nowy kierunek studiów: Psychogeriatria z elementami neuropsychologii.

Kierunek dedykowany jest dla psychologów i lekarzy pracującym z osobami w wieku podeszłym.

Studia podyplomowe o charakterze doskonalącym. Głównym celem realizowanym podczas nauki jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej praktycznej i teoretycznej wiedzy z  zakresu psychogeriatrii. W programie szczególnie uwzględnione zostały: diagnoza i rehabilitacja zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście holistycznych oddziaływań klinicznych wobec osób chorych w wieku podeszłym a także ich rodzin.

 

Zapisy: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

plakat_pg_06072015