ZASADY STOSOWANIA I INTERPRETACJI MMPI-2
PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

PLAN SZKOLENIA dostępny na stronie organizatora: http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-4/

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji MMPI. Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

Organizator:  Academia Psyche
Data: 21 – 22 maja 2016 r.
Miejsce: Kraków
Koszt:
  • 370 zł przy płatności do 21.04.2016r.
  • 400 zł przy płatności po 21.04.2016r.

Dla studentów psychologii:

  • 300 zł przy płatności do 21.04.2016r.
  • 330 zł przy płatności po 21.04.2016r.
Zapisy: http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-4/

Czas trwania: łącznie 20 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).