Celem Studium Psychologii Sądowej jest poszerzenie kwalifikacji i umiejętności uczestników. Podczas Studium będzie rozwijana tematyka dotycząca zagadnień psychologii sądowej, psychopatologii życia ludzkiego,wiktymologii,opiniowanie w sprawach cywilnych i karnych, metodologii z zakresu badań psychologicznych.

Głównym celem Studium jest wykwalifikowanie przyszłych specjalistów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości, w tym biegłych psychologów sądowych. Po zakończeniu Studium możliwe jest uzyskanie wpisu na listę biegłych psychologów sądowych oraz rozpoczęcie praktyki zawodowej, zgodnej ze standardami polskimi.

 

Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Jak się zapisać: tel: 71 332 36 70, www.dcp.wroclaw.pl
Koszt: 2 800 zł
Data: 03.10.2015 – 31.01.2016
Adres: Wrocław, ul. Sienkiewicza 116/4