SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 7-8 października 2017r.

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

PLAN SZKOLENIA
http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-3/

 

PROWADZĄCY
http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-3/

 

UCZESTNICY

Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, absolwentów, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii 
jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich.

 

 ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT

370 zł przy płatności do 05.09.2017r.
400 zł przy płatności po 05.09.2017r.

Dla studentów psychologii:

320 zł przy płatności do 05.09.2017r.

350 zł przy płatności po 05.09.2017r.

 

CZAS TRWANIA

łącznie 18 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 września 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY NA SZKOLENIE

http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-3/