Szkolenie stanowi przedstawienie jednej z najbardziej rozpowszechnionych psychologii klinicznej, metod kwestionariuszowego badania osobowości – MMPI. W jego trakcie przedstawione zostaną różne podejścia do interpretacji objawów, zaburzeń oraz profili osobowości. Będą one zaprezentowane na wybranych przykładach odnoszących się do rozmaitych grup pacjentów.

Szkolenie przybliży możliwości testu w zakresie diagnostyki oraz wykorzystania zdobytych informacji w dalszej pracy z pacjentem, w psychoterapii. Przedstawione zostaną możliwości progresywnego rozumienia pacjentów, określanie przypuszczalnego kierunku zmian w odniesieniu zarówno do objawów jak i rozwoju danych jednostek.

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

PLAN SZKOLENIA:

LINK:

http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-4/

TERMIN: 08-09 października 2016 r.

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

MIEJSCE: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, Kraków

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów znających tę metodę diagnostyczną oraz dla psychologów chcących nauczyć się posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

 

Koszt: 370 zł przy płatności do 08.09.2016r.
400 zł przy płatności po 08.09.2016r.

Dla studentów psychologii:

300 zł przy płatności do 08.09.2016r.

330 zł przy płatności po 08.09.2016r.

 

Czas trwania: łącznie 17 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-16.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 08 września, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

formularz zgłoszeniowy

PROWADZĄCY:
Mgr Andrzej Janiak od 1991 r. pracuje w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Specjalizuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego, zajmując się diagnostyką, psychoterapią indywidualną i grupową: prowadzi grupę terapeutyczną, psychoedukację, psychorysunek).
Od 1993 do 2000 był też zatrudniony w wymiarze ½ etatu w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych przy ul. Skarbowej 4 i Krakowskiej 39 (prowadzenie psychoterapii grupowej i psychorysunku, psychoterapii indywidualnej, diagnostyki dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego).
Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę.

Więcej na:

http://academiapsyche.pl/zasady-stosowania-i-interpretacji-mmpi-2-4/