SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 22-23 kwietnia 2017 r. 
PROWADZĄCY: 
mgr Andrzej Janiak

MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TEMATYKA SZKOLENIA
http://academiapsyche.pl/zasady-pisania-opinii-psychologicznych-3/

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

http://academiapsyche.pl/zasady-pisania-opinii-psychologicznych-3/

UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów psychologii (jednolitych studiów magisterskich) chcących się nauczyć jak pisać opinie psychologiczne lub dla tych psychologów, którzy chcieliby pogłębić swoją sztukę pisania opinii.

Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 

ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT

370 zł. przy wpłacie do 22 marca 2017r.; 400 zł. do 29 marca 2017r.; 430 zł. po 29 marca 2017 r.
Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 22 marca 2017r. i 350 zł po 22 marca 2017r.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA

łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).
Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31 marca, nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY NA SZKOLENIE

http://academiapsyche.pl/zasady-pisania-opinii-psychologicznych-3/