Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział w Katowicach zaprasza do udziału w XI EDYCJI Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji  Uzależnienia od Narkotyków                                                   

Trwa rekrutacja!

  • Program szkolenia jest zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.(www.narkomania.gov.pl)
  • Szkolenie pozwala na ubieganie się o uzyskanie państwowego certyfikatu zawodowego, uprawniającego do prowadzenia terapii osób uzależnionych
  • Szkolenie kierowane jest do osób pracujących lub chcących pracować w dziedzinie terapii uzależnień.


Szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy – na stronie: www.ptzn.katowice.pl
Telefony informacyjne: 32 206 82 17(g.15.oo-18.oo) ;  kom.880 433 668