Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej to największe w Polsce cykliczne wydarzenie naukowe o charakterze międzynarodowym. Tematy konferencji skupiają się na zagadnieniach z pogranicza psychologii, psychiatrii, a także prawa. Konferencja zostanie przeprowadzona w języku polskim i angielskim, zapewnione zostanie również tłumaczenie symultaniczne podczas całej konferencji.

Zapraszamy do wygłoszenia referatów lub zaprezentowania plakatów podczas trwania konferencji. Abstrakty można przesylać do 13 września 2015 roku.

Tegoroczna edycja konferencji będzie opierać się między innymi na tematach:

  • Praktycznych aspektów opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
  • Przestępstw seksualnych
  • Zastosowania wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminologii oraz kryminalistyce
  • Pracy z osobami pozbawionymi wolności
  • Nowelizacji prawa oraz jej konsekwencji dla roli biegłego
  • Pamięci, uwagi i zeznań świadków w perspektywie nauk sądowych
  • Opiniowania psychologicznego i psychiatrycznego w postępowaniu cywilnym
  • Postępowania z osobami uzależnionymi w perspektywie psychologicznej, psychiatrycznej i prawniczej
  • Alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów

 

 

Data: 28.11.2015 – 29.11.2015
Organizator Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Sekcja Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ (KNSP UJ),

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Adres i koszt
ul. Św. Łazarza 16, Kraków
od 50 zł do 290 zł w zależności od rodzaju opłaty i terminu jej zrealizowania
WWW: http://www.psychologiasadowa.pl/en/