Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór uczestników na VIII edycję szkolenia „Grupa Balinta” realizowanego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Rozpoczęcie zajęć przewidujemy w listopadzie 2015r., zakończenie zaś w czerwcu 2016r. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu (z wyjątkiem miesięcy: kwiecień i czerwiec 2016r. – zajęcia 2 razy w miesiącu) w sobotę w godz. 10:00-17:30.

 

Czym są Grupy Balinta?

1. Grupy organizowane w celu uświadomienia lekarzom psychologicznych aspektów problemów ich pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem.

2. W warsztatach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację lekarz – pacjent.

3. Kształcenie relacji interpersonalnej odbywa się przez treningi w grupach składających się z 10 do 12 osób.

4. Uczestnicy poznają:

– wiedzę teoretyczną i uczą się praktycznie rozpoznawać ekspresję, percepcję i reakcje emocjonalne, postawy i schematy zachowań w kontaktach z pacjentem,

– znaczenie sygnałów ukrytych w komunikacji niewerbalnej, różnorodność ukrytych i jawnych potrzeb i motywacji

– odmienną wartość tych samych faktów dla różnych osób.

5. Uczestnicy nabywają:

– umiejętności sterowania swoimi emocjami,

– głębszego poznania własnych reakcji i motywacji.

6. Efekty:

– zaufanie i zadowolenie pacjenta

– zwiększenie efektywności leczenia i zmniejszenie jego kosztów,

– unikanie niepotrzebnych kolizji i konfliktów

– dbanie o dobrą opinię o postępowaniu w służbie zdrowia.

 

Informacje organizacyjne:

 • z uwagi na specyfikę zajęć liczba uczestników nie może przekraczać 12 osób. Min. liczba osób do uruchomienia grupy – 10 os. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
 • zajęcia będą prowadzone przez licencjonowanych liderów grup Balinta;
 • w trakcie jednego spotkania są realizowane cztery bloki zajęciowe (4 x 1,5 godz.);
 • miejsce zajęć: Instytut Psychosomatyczny, Warszawa ul. Mokotowska 3/6 (przy Rondzie Jazdy Polskiej – Metro Politechnika); Polskie Stowarzyszenie Balintowskie siedziba ul. Mokotowska 3 lok.6, 00-640 Warszawa biuro: ul. Poleczki 40A lok. 21, 02-822 Warszawa tel./fax 22 33 27 522 e-mail balint@balint.pl
 • warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie jednorazowej wpłaty za całość kursu (10 zajęć), w przypadku płatności w ratach dokonywanie wpłaty w terminach wskazanych dla płatności w ratach;
 • Koszt udziału: 2 152,50 zł brutto (1750,00 zł netto+ 23% VAT) – 10 warsztatów. Wpłaty można dokonać jednorazowo bądź w 4 ratach: I rata do 10.11.2015 r. 538,00 zł brutto (437,40 zł netto + 23% VAT) II rata do 30.11.2015 r. 538,00 zł brutto (437,40 zł netto + 23% VAT) III rata do 31.01.2016 r. 538,00 zł brutto (437,40 zł netto + 23% VAT) IV rata do 31.03.2016 r. 538,50 zł brutto (437,80 zł netto + 23% VAT) wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Psychosomatycznego Sp. z o.o. o numerze 57 1140 2017 0000 4002 1303 0314 z dopiskiem: „Grupa Balinta 8” i z podaniem numeru wpłacanej raty w przypadku płatności w ratach;
 • osoby zainteresowane powinny wypełnić i przesłać e-mailem lub faxem formularz zgłoszeniowy znajdujący się w załączeniu; po weryfikacji dokonanych wpłat, które są ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie, osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w zajęciach zostaną do dnia 12.11.2015r. powiadomione, czy ilość zgłoszeń jest wystarczająca dla uruchomienia Grupy Balinta 8;

 

Dane kontaktowe:

Centrum Dydaktyczne IPS,

ul. Poleczki 40A, 02-822 Warszawa,

tel./fax. 22/33-27-522, e-mail: balint@balint.pl;
Terminy zajęć:

 • 1) 21.11.2015 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 2) 12.12.2015 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 3) 16.01.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 4) 20.02.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 5) 12.03.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 6) 09.04.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 7) 23.04.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 8) 14.05.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 9) 11.06.2016 r. (sobota) godz.10.00-17.30
 • 10) 25.06.2016r. (sobota) godz.10.00-17.30

 

Serdecznie zapraszamy,

Prof. nadzw. dr hab. med. Bohdan Wasilewski