VI Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD „Wgląd w dojrzewanie”

Kraków, 7-9 kwietnia 2017

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Czym jest dojrzewanie? Jaki jest jego przebieg? Czy można określić, kiedy się zaczyna lub kończy? Jakimi prawidłowościami charakteryzuje się? Czy u wszystkich wygląda tak samo? Jaki wpływ na ten proces mają doświadczenia, wartości, środowisko, które nas otacza?

Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD to cykliczny projekt organizowany w ramach Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działającego przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem projektu jest popularyzowanie psychologii w środowisku studenckim, ukazując jej zarówno naukowy, jak i praktyczny charakter. „Wgląd” poprzez projekcję filmów tworzy przestrzeń do poruszania zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka. O przystępność i atrakcyjność prezentowanych treści dbają specjaliści z dziedziny psychologii, którzy pomagają lepiej zrozumieć sytuacje uprzednio przedstawione na ekranie, a także filmoznawcy wprowadzający nas w świat prezentowanych filmów.

Projekt stwarza okazję do odmitologizowania potocznego myślenia o psychologii i specjalistach tej dziedziny. Postaci i problemy przedstawione w filmach stają się wspólnym punktem odniesienia dla osób spoglądających z różnorodnych perspektyw, umożliwiając rozwijanie umiejętności odnajdywania wątków psychologicznych w sytuacjach kształtujących życie codzienne, a tym samym pełniejsze rozumienie motywów i genezy zachowań nie tylko innych ludzi, ale również swoich własnych.

W dniach 7-9 kwietnia 2017 r. odbędzie się szósta edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w dojrzewanie”. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w pokazach filmów dotykających problematyki dojrzewania człowieka. Poszukiwanie własnej drogi, kryzysy rozwojowe, konfrontacja z wymaganiami społecznymi, tematy tabu, różnice międzykulturowe w przebiegu tego procesu – to tylko niektóre z aspektów, które zostaną poruszone podczas spotkań organizowanych w ramach Przeglądu.

W procesie przekształcania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas projekcji filmów i dyskusji, w wiedzę gotową do stosowania w praktyce z pewnością pomocne będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów warsztaty tematyczne. Ich starannie opracowana problematyka zainteresuje zarówno osoby wiążące swoją przyszłość z psychologią, jak i tych, którzy dopiero zaczęli interesować się pogłębianiem wiedzy o człowieku oraz procesach w nim zachodzących.

 

Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD

Szósta edycja Przeglądu obejmuje :

  • 5 filmów tematycznych
  • Prelekcje filmowe
  • Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii i filmoznawstwa
  • Wykład plenarny
  • Warsztaty tematyczne

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz inne chętne osoby do udziału zarówno w emisjach filmowych, dyskusjach i warsztatach tematycznych. Udział w Przeglądzie nie wymaga wiedzy psychologicznej.

Wszystkie informacje dostępne są na facebooku: www.facebook.com/pfp.wglad/ oraz na stronie internetowej: wglad.wzks.uj.edu.pl/

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy wglad.info@gmail.com

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny
VI Przeglądu Filmów Psychologicznych WGLĄD