SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 25 luty 2017 r.
PROWADZĄCY: 
mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

PROGRAM SZKOLENIA

http://academiapsyche.pl/test-sortowania-kart-z-wisconsin/

FORMA ZAJĘĆ

wykład, ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ:

http://academiapsyche.pl/test-sortowania-kart-z-wisconsin/

UCZESTNICY

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.
UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT

320 zł, przy wpłacie do 31 stycznia 2017 r. Po 31 stycznia 2017 r. 350 zł.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA

Łącznie 10 godzin warsztatowych, w godzinach: 9.00-18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31 stycznia 2017 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY NA SZKOLENIE

http://academiapsyche.pl/test-sortowania-kart-z-wisconsin/