WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

TEMAT:
Interwencja kryzysowa. Profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata osobista, żałoba.

TERMIN:
29.11.2015 (niedziela)

GODZINA:
09:30 – 16:30

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 (sala konferencyjna) – parter

KOSZT:
• 270 zł osoby uczące się
• 320 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie + certyfikat, materiały dydaktyczne, dodatkowo: serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Aneta Lutomska
*** psycholog, psychoterapeuta, coach, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU
1. Kryzys, sytuacja kryzysowa:
– Interwencja kryzysowa.
– Rozpoznanie i ocena kryzysu.
– Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
2. Kryzys straty i żałoby:
– Schemat rozmowy z osobą po stracie.
– Żałoba dzieci i ludzi dorosłych.
– Uczucia i zachowania pojawiające się w przebiegu żałoby.
– Opis faz żałoby, sposobu pomocy i skutków braku pomocy.
3. Osobowość i umiejętności interwentów.
4. Kryzys traumatyczny:
– PTSD jako konsekwencja uczestniczenia w traumatycznym zdarzeniu.
– Relacja interwencyjna w zaburzeniach stresu pourazowego.
5. Przemoc:
– Cykle przemocy.
– Przemoc wobec kobiet i dzieci.
– Wskazania interwencyjne na tle przemocy wobec dorosłych i dzieci.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach, wykład teoretyczny.

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011