WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

TEMAT:
Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza i terapia.

TERMIN:
21.11.2015 (sobota)

GODZINA:
10.00 – 16:00

LOKALIZACJA:
Społeczna Szkoła Terapeutyczna
im. Hansa Christiana Andersena
ul. Przyjaźni 20, Lublin

KOSZT:
• 260 zł osoby uczące się
• 310 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie + certyfikat, materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr Monika Sochal , mgr Anna Jasińska
*** psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat Psychologicznego Centrum Rozwoju potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Koncepcje dotyczące etiologii autyzmu – rys historyczny.
2. Neurobiologiczne mechanizmy w ASD.
3. Proces diagnostyczny w ASD – ICD 10, DSM V, skala przesiewowa CHAT – R
4. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z ASD.
5. Diagnoza funkcjonalna (CARS, PEP-R) – prezentacja narzędzi badawczych.
6. Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z ASD – TEACH, ABA, Terapia Opcji, Metoda Dobrego Startu,
Ruch Rozwijający W. Sherborne, Program Aktywności Knillów.
7. Ewaluacja

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
• www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
• e-mail: pcrozwoju@gmail.com
• tel. 509 970 340