SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 5-6 listopada 2016r.
PROWADZĄCY: 
dr n. hum. Wanda Badura-Madej

MIEJSCE: KRAKÓW, szczegóły będą podane Uczestnikom

TEMATYKA:
http://academiapsyche.pl/rodziny-w-kryzysie-diagnoza-i-interwencja-kryzysowa/

OSOBA PROWADZĄCA: dr n. hum. Wanda Badura-Madej
http://academiapsyche.pl/rodziny-w-kryzysie-diagnoza-i-interwencja-kryzysowa/

CEL SZKOLENIA :
Przedstawienie dwóch aspektów zastosowania koncepcji kryzysu i interwencji kryzysowej wobec rodziny:
1. Indywidualny – rodzina jako system wsparcia dla osoby w kryzysie
2. Systemowy – jako kryzys systemu rodzinnego

 

LICZBA GODZIN:  15 godzin dydaktycznych (sobota 10-17; niedziela: 9-15)
FORMA ZAJEĆ: wykład, zajęcia warsztatowe


KOSZT:
390 zł – w terminie do 5 października 2016r.
420 zł – po 5 października 2016r.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku. 


CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, w sobotę w godzinach: 10.00-17.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę), w niedzielę w godzinach: 9:00 – 15:00 (z przerwą na kawę)
Przewidywana liczna uczestników: 20


UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15 października 2016r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl

formularz zgłoszeniowy