Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

przy współpracy:

Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM w Krakowie oraz

Fundacji Polskiego Instytutu Ericksonowskiego

zaprasza na konferencję:

Psychoterapia na różnych etapach życia

23.04.2016, Łódź

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W mnogości i wyjątkowości losów ludzkich, występują aspekty niezmienne, wspólne. Są one – od porodu do śmierci – wpisane w biologiczny, psychologiczny i społeczny proces dojrzewania
i starzenia się. Niektóre z nich mają charakter procesualny, inne stanowią jednostkowe, ograniczone w czasie zdarzenie. Są one również udziałem bliskich pacjentów, czy nas samych – terapeutów. 

W   zamierzeniu organizatorów konferencja ma być inspiracją do refleksji nad tym, jak cykl życia wpływa na proces psychoterapii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym spotkaniu.

Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu naukowego: dr hab. Maciej Pilecki

Członkowie: prof. dr hab.  Bogdan de Barbaro, mgr Krzysztof Klajs, dr n. med. Rafał Antkowiak,

mgr Kazimierz Bierzyński, mgr Monika Jaklewicz, dr hab. prof. UJ Barbara Józefik,
mgr  Lucyna Lipman, dr n. med. Lidia Popek, dr n. hum. Katarzyna Szymańska

Komitet organizacyjny 

Mgr Krzysztof Klajs, mgr  Lucyna Lipman, dr n. hum. Katarzyna Szymańska , dr hab.  Maciej Pilecki, mgr Karolina Sikora, mgr Sylwia Wyczółkowska, mgr Anna Kazberuk

Data:  23.04.2016, Łódź
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18
Koszt:
  • do 15 marca – 150 zł
  • po 15 marca – 180 zł
  • w dniu konferencji – 200 zł
Zgłoszenia:

(imię, nazwisko, dane do faktury) wraz z dowodem wpłaty prosimy kierować na adres:  sylwiag@cm-uj.krakow.pl

Konto do wpłat:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

  • PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
  • NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

tytuł przelewu: imię i nazwisko, konferencja 23.04.2016

Program konferencji

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie i otwarcie konferencji

10.15 do 11.00 Cykl życia rodziny. Czas i elastyczność  – mgr Krzysztof Klajs

Komentator: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

11.00-11.45 Nieobecni, obecni. Rodzina i jej fazy cyklu z perspektywy terapii indywidualnej –
dr hab. Maciej Pilecki

Komentator: dr n. med. Cezary Żechowski

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.00 Praca z adolescentem – dr n. med.  Cezary Żechowski

Komentator: prof. dr hab. Irena Namysłowska

13.00-13.45 Młodzi dorośli w terapii par – prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

Komentator: dr hab. Maciej Pilecki

13.45-14.30 Do jakiego wieku psychoterapia psychodynamiczna? – mgr Zofia Milska-Wrzosińska

Komentator: mgr Kazimierz Bierzyński

14.30-16.00 Przerwa lunchowa oraz walne zgromadzenie Sekcji.

16.00 – 16.45 Spotkanie z rodziną na granicy życia i śmierci – dr n. hum. Bogna Kędzierska

Komentator: mgr Krzysztof Klajs

16.45-17.30 Kryzysy rozwojowe psychoterapeuty – prof. dr hab. Czesław Czabała

Komentator: dr n med. Rafał Antkowiak

17.30-18.00 Przerwa kawowa

18.00-18.30 Między narcyzmem a żałobą – ostatni etap pracy terapeuty – prof. dr hab. Irena Namysłowska 

18.30-19.15 Dyskusja i refleksje – prowadzenie dr hab. Maciej Pilecki

19.15 – Zakończenie