Nowy kierunek Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim: Psychoonkologia w praktyce klinicznej.

Studia dedykowane są do lekarzy, psychologów, osób z wykształceniem medycznym, a także socjologów, fizjoterapeutów pedagogów, dietetyków, teologów, pracowników socjalnych (wymagane wykształcenie wyższe).

Studia realizują komplementarny programu kształcenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego w warunkach klinicznych w czasie praktyk, na tym polega ich innowacyjność. Mają one charakter doskonalący – umożliwiają usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie jej, przygotowują do pracy w zespołach opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Kierunek umożliwia ubieganie się o certyfikat psychoonkologa, po spełnienia warunków określonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

 

Zapisy: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

plakat_psychoonko_08032015-page-001