Celem szkolenia „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym” jest zwiększenie poziomu wiedzy pedagogów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym w szczególności uzależnienia od Internetu. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 8 cykli szkoleń dla 8 grup uczestników (ok. 20 osób/grupa), po 32 godziny każdy, łącznie 256 godziny szkoleń.

Szkolenie jest przeznaczone dla 160 pedagogów z terenu małopolski realizujących programy profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym. Program będzie realizowany przez doświadczonych certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

 

Szkolenia składać się będą z 4 bloków tematycznych:

  1. Uzależnienia behawioralne (mechanizmy uzależnienia, etiologia, funkcjonowanie psychospołeczne, objawy, skutki),
  2. Rozpoznawanie i diagnoza uzależnień behawioralnych,
  3. Koncepcje i metody profilaktyki uzależnień behawioralnych (standardy profilaktyczne, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, poziomy profilaktyki, strategie profilaktyczne),
  4. Przegląd programów profilaktycznych (np. Unplugged, Stawiam na siebie, Hazard – zmniejszyć ryzyko, Facing the odds, Game Control, Trening umiejętności życiowych, Jak żyć z ludźmi, Owce w sieci, Trening kompetencji cyfrowych).

 

Szkolenia będą prowadzone metodami wykładowo-warsztatowymi: każdy blok zajęć składa się z części wykładowej, (przedstawienie współczesnego stanu wiedzy na temat poszczególnych zagadnień); uczestnicy wezmą także udział w warsztatach pozwalających na aktywne przećwiczenie zdobytych wiadomości w praktyce.

 

Data:  kwiecień – listopad 2016 rok (dokładne terminy zależą od grupy)
Miejsce: Centrum Szkoleń ul. Stradomska 1, 30-108 Kraków
Koszt: 100 zł/osoba
Zgłoszenia:

Adres email: ptpws.szkolenie@gmail.com

Zgłoszenie wymagać będzie wypełnienia formularza rekrutacyjnego (dostępnego na stronie www.ptpws.pl) zawierającego dane osobowe oraz informacje dotyczące spełnienia kryteriów udziału w projekcie:

  1. Kryterium dostępu: osoby które ukończyły studia na kierunku: psychologia lub pedagogika oraz zatrudnione są w placówce oświatowej z terenu województwa małopolskiego
  2. Kryterium dodatkowe: zadeklarowana w formularzu rekrutacyjnym chęć tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych w miejscy pracy + 3 punkty
  3. Kryterium dodatkowe: wiek – w związku ze zjawiskiem niskiej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych wśród starszych nauczycieli preferowani będą pedagodzy w wieku +45 lat + 5 punktów
Kontakt  www.ptpws.pl 

Biuro projektu: ul. Młodej Polski 7 31-130 Kraków