TERMIN: 9-10 stycznia 2016r.

PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak

MIEJSCE: będzie podane Uczestnikom

UCZESTNICY: Szkolenie jest dedykowane studentom i absolwentom studiów psychologicznych oraz początkującym psychologom chcącym nauczyć się diagnozy klinicznej i udoskonalić narzędzia do badania diagnostycznego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z  kompleksowym użyciem metod psychologicznych, przedstawiona zostanie również analiza wyników.

KOSZT: 370 zł. przy wpłacie do 15 grudnia 2015r.; 400 zł. przy wpłacie do 24 grudnia 2015r.; 430 zł po 24 grudnia 2015r. Zniżka dla studentów: koszt szkolenia 290 zł.

Zniżki dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich: 320 zł. przy wpłacie do 24 grudnia 2016r. i 350 zł po tej dacie.

CZAS TRWANIA: łącznie 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

SZCZEGÓŁY I ZGŁOSZENIA:

www.academiapsyche.pl

Szkolenie wpiera nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy psychologa, które trudno uzyskać na początku drogi zawodowej. Osobą prowadzącą jest bardzo doświadczony klinicysta, posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzący uczył wielu psychologów na różnych szczeblach kariery zawodowej. Prowadzi wiele kursów dotyczących psychologicznych umiejętności zawodowych, jest również bardzo cenionym wykładowcą.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Wywiad kliniczny jako podstawowe narzędzie diagnostyczne w psychologii klinicznej: a) wymiar objawowy, b) wymiar osobowościowy. Problematyka poziomów diagnostycznych u konkretnego pacjenta.

  2. Aspekty nozologiczne, funkcjonalne i interakcyjne w klinicznej diagnozie psychologicznej i ich relacje do diagnozy medycznej.

  3. Wnioskowanie w diagnozie – hipotezy i ich weryfikacja; struktury diagnostyczne (na przykładach konkretnych przypadków klinicznych przynależnych do konkretnych jednostek chorobowych).

  4. Punkty wyjścia i kolejne etapy w procesie diagnozowania; metody, determinanty wyboru metod, błędy w diagnozowaniu.

  5. Problematyka algorytmizacji i ustrukturowania procesu diagnozowania versus zasada podążania za pacjentem.

  6. Zasady dobierania metod testowych adekwatnych do stawianych hipotez i konkretnych przypadków.

  7. Wybrane testy: Wechsler, MMPI-2 itp. jako wyjściowa płaszczyzna analizy pacjenta.

  8. Pogłębianie diagnozy i weryfikacja szczegółowych hipotez dotyczących zaburzeń funkcji poznawczych, osobowości itp. poprzez dobieranie bardziej szczegółowych metod po wstępnej analizie objawów klinicznych (testy do badania funkcji czołowych, analizy i syntezy wzrokowej, innych szczegółowych zaburzeń osobowości i objawów psychopatologicznych).

  9. Zagadnienia metod projekcyjnych jako uzupełnienie diagnozy.