Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy oraz zwiększenia umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej.

Zaprezentowane zostaną:

  • teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej – definicja i charakterystyka kryzysu,
  • modele interwencji kryzysowej,
  • strategie prowadzenia interwencji (również telefonicznie),
  • zagadnienia prawne i etyczne.

Dzięki aktywnym ćwiczeniom warsztatowym, uczestnicy rozwiną umiejętności oceny natężenia kryzysu i funkcjonowania klienta oraz dopasowania działania interwencyjnego.

 
Szkolenie dedykowane jest: nauczycielom, pedagogom szkolnym, psychologom, pracownikom pomocy społecznej i świetlic, oraz studentom – (szczególnie ostatnich lat) psychologii, pedagogik, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.

 

Data: 18.12.2015 – 18.12.2015
Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Sienkiewicza 116/4, Wrocław
Koszt i zapisy:
350 zł
71 332 36 70, www.dcp.wroclaw.pl
WWW: http://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=szukaj