Kurs przeznaczony jest dla psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, edukacji, oświaty, studentów ostatnich lat wspomnianych kierunków studiów.
Kurs podstawowy trwa rok i obejmuje cztery zjazdy. Pierwszy zjazd to trzydniowe seminarium. Zjazdy od drugiego do czwartego składają się z trzydniowego seminarium oraz dodatkowego dnia interwizji. Interwizja służy pogłębieniu własnego doświadczenia w stosowaniu narzędzi psychoterapii pozytywnej w praktyce terapeutycznej. Ukończenie poziomu podstawowego Psychoterapii Pozytywnej pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej, wydawany przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej.

 • PROSTOSTA PP jest przyjazna dla klientów. Teoria opisana jest prostym, zrozumiałym językiem. Język ten jest zrozumiały zarówno dla terapeutów, jak i klientów.
 • STRATEGICZNOŚĆ Pacjent jest aktywnie wspierany przez terapeutę w rozwijaniu strategii samodzielnego radzenia sobie oraz uruchamianiu zasobów związanych z procesem zdrowienia. Proces tej strategicznej zmiany opisywany jest za pomocą pięciu etapów.
 • PODEJŚCIE HOLISTYCZNE Koncepcji PP zakłada, że człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby ale potencjał do rozwijania się i poprawy stanu zdrowia. Zadaniem terapii jest uruchamiać i wzmacniać aktywności prozdrowotne klientów.
 • TRANSKULTUROWOŚĆ Teoria PP opisuje uniwersalne konflikty ludzkie niezależne od kultury i rasy. W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do alegorii, baśni, przypowieści i anegdot z różnych obszarów kulturowych.
 • INTEGRACYJNOŚĆ PP odwołuje się do własnej metateorii odnośnie opisu procesu i relacji terapeutycznej oraz diagnozy Jednocześnie asymiluje ona różnorodne techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych (humanistyczne, poznawcze i psychodynamiczne).
 • SKUTECZNOŚĆ. PP potwierdziła swoją efektywność leczenia, jak i jego trwałość po upływie 5 lat od zakończenia terapii.
 • KRÓTKOTERMINOWOŚĆ. Średnia ilość sesji w PP wynosi 25.
 • RÓWNOWAGA PP uczy nie tylko jak leczyć zaburzenia ale co należy czynić, żeby żyć szczęśliwie i zdrowo. Odwołuje się ona do modelu równowagi życiowej.

 

Terminy zjazdów:

 1. 27-29.11.2015 Roman Ciesielski
 2. 21-24.01.2016 Roman Ciesielski
 3. 18-20.03.2016 Gabriela Hum + interwizja 17.03.2016 R. Ciesielski i E. Dobiała
 4. 13-15.05.2016 Gabriela Hum + interwizja 12.05.2016 R. Ciesielski i E. Dobiała

 

Organizator: Katowicki Instytut Psychoterapii
Data: 27.11.2015 – 15.05.2016
Adres: Katowice, Franciszkańska 25
Koszt: Koszt udziału w pierwszym zjeździe trzydniowym: 980zł. Koszt udziału w pozostałych zjazdach czterodniowych: 1180zł. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 100 Euro
Jak się zapisać: Zgłoszenia drogą mailową biuro@k-i-p.pl