Perspektywa na sens to blog, który związany jest z promowaniem wiedzy na temat kryzysów psychologicznych m.in. depresji, a także promowaniem wiedzy na temat innych emocjonalnych trudności związanych z  zakłóceniem nastroju, pozwalającego na wystraczająco dobre funkcjonowanie (utrata sensu, przeciążenie, apatia).

Każdy z artykułów blogu wiąże się z innym zagadnieniem. Wszystkie teksty odnoszą się do interpretowania rzeczywistości psychicznej w perspektywie refleksji psychoanalitycznej. Psychoanaliza może okazać się ważnym narzędziem do poszukiwania sensu w życiu.  Blog może skłonić do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy brak sensu w życiu ma sens?

Na portalu oprócz artykułów z bloga pojawiają się inne teksty skłaniające do refleksji na temat zaburzeń nastroju, bezsenności, apatii, depresji, emocjonalnego wycofania, izolacji.

Gabinet Psychoterapii “Ego” Nina Turek

Księdza Juliana Chrościckiego 13

02-404 Warszawa – Włochy