SZKOLENIE JEST PROWADZONE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

TERMIN: 18-19 listopada 2017 r.


PROWADZĄCY: 
mgr Andrzej Janiak

MIEJSCE: Kraków, Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, sala nr 2

 

PLAN SZKOLENIA

http://academiapsyche.pl/mmpi-2-kurs-zaawansowany-4/

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ

http://academiapsyche.pl/mmpi-2-kurs-zaawansowany-4/

UCZESTNICY

Szkolenie jest przeznaczony dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI.
Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2
Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii 
jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa. 

W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich. 

ZAŚWIADCZENIA

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT

370 zł. przy wpłacie do 18 października 2017r. Po tej dacie 400 zł.

W cenie szkolenia jest uwzględniony poczęstunek (kawa, herbata, woda, słodycze). Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

CZAS TRWANIA

łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 16.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę).

Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 25 października nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY NA SZKOLENIE

http://academiapsyche.pl/mmpi-2-kurs-zaawansowany-4/