Pragniemy przełamać negatywny wizerunek wpływu społecznego i udowodnić, że wpływ spoleczny może być rozumiany i wykorzystywany także w dobrym celu.

Zespół Badania Wpływu (w domyśle: Społecznego) czyli ZaBaWa, to grupa powstała kilka lat temu, po to by umożliwić badaczom wpływu społecznego konsultowanie pomysłów, wymianę doświadczeń oraz realizowanie złożonych projektów naukowych. Spotkania grupy odbywają się w formie corocznych konferencji, które mają wymiar interdyscyplinarnego spojrzenia na zjawisko wpływu społecznego: z perspektywy empirycznej, praktycznej i teoretycznej.

 
Na konferencji poruszone zostaną  zagadnienia z obszaru wpływu społecznego, między innymi:

  • relacje między poznaniem społecznym a wpływem społecznym,
  • wpływ społeczny w: reklamie, marketingu, kontekście sądowym, sztuce i literaturze,  pracy i bliskich związkach,
  • techniki wywierania wpływu,
  • perswazja, kłamstwo, manipulacja.

 

Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej UJ wraz z Instytutem Psychologii Ogólnej UJ, przy współpracy z Kołem Nauk Psychologicznych PRAGMA
Data: 13.05.2016 – 14.05.2016
Miejsce: Kraków, ul. Łojasiewicza 4
Koszt:
350 zł; doktoranci 280 zł; studenci 70 zł
Zapisy: http://www.konferencja-zabawa.pl