XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej
pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane

Kraków, 16-18 czerwca 2016

W dzisiejszym świecie niezwykle dynamicznych zmian cywilizacyjnych i kulturowych, wobec stałego poszerzania się przestrzeni wolności i swobody ludzkich działań, edukację uznaje się za kluczowy element rozwoju osobistego i społecznego. Podzielając ten pogląd, na XXV Jubileuszową Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej wybraliśmy wątek relacji między edukacją i autoedukacją a rozwojem człowieka w ciągu całego życia, stawiając w centrum uwagi uczestników wcale nieoczywiste lub wręcz nieznane aspekty tego zagadnienia. Zapraszamy do nadsyłania wystąpień skoncentrowanych wokół tej problematyki.

Uczestnikom XXV Jubileuszowej OKPR proponujemy następujące obszary wymiany wiedzy, doświadczeń i dyskusji naukowej:

 • Wiedza o rozwoju w działaniach edukacyjnych
 • Granice i możliwości oddziaływań edukacyjnych
 • Media jako przestrzeń edukacji
 • Autoedukacja jako droga rozwoju
 • Rozwój i wychowanie w rodzinie
 • Diagnoza rozwoju i jej znaczenie w edukacji
 • Aksjologia rozwoju i edukacji

 

Więcej informacji: Rozwój przez edukację w biegu życia

 

Organizator:
 • Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytut Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zapraszają do udziału
Data: 16-18 czerwca 2016
Miejsce obrad:

Instytut Psychologii UJ Kraków ul. Ingardena 6

Opłata konferencyjna:
 • 590 zł opłata regularna wniesiona do 30 marca 2016 r.
 • 550 zł opłata dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy opłacili składki członkowskie za lata 2015 i 2016
 • 450 zł opłata dla doktorantów
 • 250 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z wyjątkiem bankietu
 • 650 zł opłata wniesiona po 30 marca 2016 r.
Rejestracja:  http://25okpr.pl/