Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
wraz z Pracownią Testów Psychologicznych PTP
oraz Instytutem Psychologii Stosowanej UJ
zapraszają w dniu 22 maja 2017 roku na

III KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ
” NOWE METODY DO BADANIA DZIECI I MŁODZIEŻY “

Miejsce konferencji: Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.103

PRZYJMOWANIE  ZGŁOSZEŃ  NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁO PRZEDŁUŻONE DO 4 MAJA! ZAPRASZAMY

Program Konferencji
10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 -10.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników
10.40-11.40 mgr Radosław Wujcik: Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej  (DTVP-3)
11.40-12.10 mgr Diana Fecenec: System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS)
12.10-12.55 prof. Anna Matczak: Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS)
12.55 -13.30 dyskusja
13.30-14.30 przerwa obiadowa
14.30-15.30 dr Aleksandra Jaworowska: Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera-3 (Leiter-3)
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 mgr Radosław Wujcik: Bateria kwestionariuszy służących do pomiaru ADHD (CONNERS 3)/Zestaw kwestionariuszy do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży (CDI 2),/Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS)
17.30 – 18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji
***

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji znajdującego się 
na stronie konferencji

Wpłaty – w wysokości 20 zł dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego PTP, którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym) oraz studentów psychologii, 50 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 80 zł dla pozostałych zainteresowanych – prosimy dokonywać na rachunek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Liczba
miejsc ograniczona. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać
potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.

Zapraszamy na stronę konferencji: http://diagnostyka.konferencjeokptp.pl/

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP