Polecamy organizowaną przez Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (Polski oddział ISPS), Instut Analizy Grupowej „Rasztów”, Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Ośrodek Psychoterapii PSYCHE PLUS

pierwszą edycję konferencji z cyklu „Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej” pod tytułem:

NA POGRANICZU PSYCHOZY

Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej

Głównym prelegentem i honorowym gościem będzie profesor Bent Rosenbaum, lekarz psychiatra, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kopenhaskiego a także starszy pracownik naukowy Kliniki Psychoterapii Psychiatrycznego Centrum w Kopenhadze. Profesor Rosenbaum jest również analitykiem szkoleniowym Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pełnił funkcję prezesa Duńskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1998-2000), a w latach 2003-2011 prezesa Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Od lat aktywnie zaangażowany w działalność międzynarodowego towarzystwaInternational Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS). Prowadzi własną praktykę psychoanalityczną i psychoterapeutyczną.

Data:  14 maja 2016 r.
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnejw Warszawie, godz. 10.00-17.30 (rejestracja: 9.00-10.00).
Koszt: Tabela opłat – konferencja 14 maja

Uwaga: opłaty zniżkowe obowiązują do 21 marca 2016. Ze względu na wykorzystanie limitu miejsc, obniżona opłata dla studentów APS oraz koordynatorów praktyk studenckich nie jest już dostępna.

Zgłoszenia:

konferencja@psycheplus.pl tel: 22-699-02-02

Konto do wpłat:  Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” (ul. Genewska 9a, 03-963 Warszawa, z dopiskiem “KONFERENCJA NA POGRANICZU PSYCHOZY”):

BZWBK 75-1090-1694-0000-0001-0271-1433

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.psycheplus.pl/konferencja.html

Plakat – konferencja 14 maja 2016