TERMIN: będzie ustalony po odpowiedniej ilości zgłoszeń

PROWADZĄCY: dr n. med. Maciej Jakuciński

KOSZT: 390 zł w pierwszym terminie płatności/ 420 zł w drugim terminie płatności

MIEJSCE: Kraków, szczegóły będą podane Uczestnikom

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, neuropsychologów, logopedów i lekarzy. Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii i wydziału lekarskiego.

CZAS TRWANIAłącznie 17 godzin warsztatowych, w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00-15.00 w niedzielę (z przerwą obiadową i przerwami kawowymi).

TEMATYKA SZKOLENIA: Współczesna neuroradiologia stwarza dużo możliwości badania ośrodkowego układu nerwowego. Metody te opierają się na różnych zjawiskach fizycznych. Wybór konkretnej metody diagnostyki obrazowej zależy nie tylko od wskazań medycznych, ale także od dostępności danej metody badania. Celem kursu jest omówienie poszczególnych metod diagnostyki obrazowej od klasycznego RTG poprzez tomografię komputerową, rezonans magnetyczny po techniki takie jak PET TK i PET- MR. Przedstawione zostaną również przypadki typowych klinicznych chorób oraz pułapek diagnostycznych. Wiedza ta ma szczególne znacznie w interpretacji poszczególnych badań obrazowych oraz pozwala na wybór metody diagnostycznej, która w najlepszy sposób zobrazuje podejrzewaną patologię.

1. Podstawowe wiadomości na temat obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego: podstawy fizyki, rodzaje tomografów rezonansu magnetycznego, nowe możliwości, wskazania oraz przeciwwskazania do badania.

2. Podstawowe wiadomości na temat obrazowania za pomocą tomografu komputerowego: podstawy fizyki, rodzaje tomografów komputerowych, nowe możliwości, wskazania oraz przeciwwskazania do badania.

3. Anatomia radiologiczna mózgowia: MR vs TK – podobieństwa i różnice obrazowania.

4. Podstawowe jednostki chorobowe oraz stany zagrożenia życia w badaniu MR i TK.

5. Choroby otępienne: MR czy TK. Diagnostyka różnicowa.

6. Hybrydy: PET-TK oraz PET-MR – podstawy obrazowania oraz korzyści płynące z stosowania zaawansowanych badań obrazowych.

Szkolenie daje wyjątkową możliwość zapoznania się z tym jak można odczytywać dane z wyników neuroobrazowania układu nerwowego, umożliwiając rozumienie sposobów wglądu w zmiany strukturalne w mózgu. Dr Jakuciński w bardzo klarowny sposób komunikuje się z Uczestnikami szkolenia wykładając w prosty sposób przydatne informacje z dziedziny radiologii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: www.academiapsyche.pl