TERMIN: 19-20 marca 2016r.

MIEJSCE: KRAKÓW, szczegóły będą podane Uczestnikom

 

PROGRAM:

  1. Czym jest diagnoza neuropsychologiczna (rodzaj i cel).
  2. Jaka jest rola neuropsychologa w oddziale neurochirurgii, neurologii, poradni neurologicznej, poradni zdrowia psychicznego orzecznictwie sądowym.
  3. Wywiad kliniczny – jakie informacje istotne dla diagnozy można w nim uzyskać?
  4. W jaki sposób badać pamięć, gnozję, praksję, uczenie się, mowę, myślenie, organizację wzrokowo-przestrzenną przy zastosowaniu eksperymentalnych metod klinicznych.
  5. Narzędzia pomocne w diagnozie: skale skriningowe i metody testowe czułe na dysfunkcje mózgowe; MMSE, Test Zegara, Test Łączenia Punktów, Test Stroop’a, Test Figury Złożonej Rey’a, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Pamięci Figur Geometrycznych Bentona, Testy Wykreślania Liter i Cyfr.
  1. Test Wechslera i jego użyteczność w diagnostyce neuropsychologicznej.
  2. Zaburzenia funkcji wykonawczych.
  3. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

 

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

KOSZT: 430 zł, przy wpłacie do 20 lutego 2016 r. Po tej wpłacie 460 zł.

CZAS TRWANIA: 20 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę i 9.00 – 18.00 (z przerwą obiadową i przerwami na kawę). 

ZGŁOSZENIA: Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres: academiapsyche@wp.pl Przewidywana liczna uczestników: 20

PROWADZĄCA: mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert

Tytuł specjalisty psychologii klinicznej uzyskała w 1985 r., od 1974 roku pracowała w Instytucie Neurologii Akademii Medycznej w Krakowie, później (przez około 20 lat) w Klinice Neurochirurgii, a kolejne 20 lat w Klinice Neurologii CM UJ. Ma uprawnienia do nauczania Testu Sortowania Kart z Wisconsin (brała udział w normalizacji tego testu do warunków polskich, podobnie jak i Testu WAIS-R(PL) dla osób starszych oraz Inwentarza Samooceny Spielbergera). Od początku istnienia specjalizacji neuropsychologicznej wykładała na kursach teoretycznych, prowadziła staże i kierowała procesami specjalizacji psychologów z całej Polski. Od około 15 lat jest biegłym sądowym. Jest autorką lub współautorką około 40 prac naukowych, brała udział w wielu konferencjach naukowych jako uczestnik i prelegentka. Ma doświadczenie w prowadzeniu autorskich kursów z zakresu neuropsychologii klinicznej. Obecnie jest szczęśliwą emerytką (od 1.01.2015.), nadal pracuje w swoim prywatnym gabinecie (od 1999 roku), w Centrum Neurologii, oraz w Unicardii.

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 20 lutego 2016r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.