Author: Anna

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Psychodrama – od teorii do praktyki.

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Psychodrama – od teorii do praktyki. TERMIN: 28.11.2015 (sobota) GODZINA: 09:00 – 18:00 LOKALIZACJA: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8, Lublin sala: 019 – parter (sala konferencyjna) KOSZT: • 300 zł osoby uczące się • 350 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w warsztacie + zaświadczenie, materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy PROWADZĄCY: mgr Monika Walczak *** psycholog, reżyser psychodramy, mediator, trener ZAKOŃCZENIE: certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu ODBIORCY: psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, socjoterapeuci, wykładowcy – trenerzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, wszystkie osoby zainteresowane PROGRAM KURSU: 1.Psychodrama – definicja i i kluczowe idee. 2.Podstawowe zagadnienia i elementy psychodramy. 3.Obszary zastosowania psychodramy. 4.Prezentacja wybranych technik psychodramy. 5.Psychodrama w poznaniu i rozwoju grupy – ćwiczenia praktyczne. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik trenerskich, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach. ZAPISY: Formularz zgłoszeniowy: • www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy) • e-mail: pcrozwoju@gmail.com • tel. 509 970 340 P.C.R. Psychologiczne Centrum Rozwoju OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NUMER EWIDENCYJNY...

Read More

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Problemy lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna.

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Problemy lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna. TERMIN: 15.11.2015 (niedziela) GODZINA: 10:00 – 16:00 LOKALIZACJA: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8, Lublin sala: 019 – parter (sala konferencyjna) KOSZT: • 260 zł osoby uczące się • 310 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w warsztacie + materiały dydaktyczne, certyfikat oraz serwis kawowy PROWADZĄCY: dr Anita Rawa – Kochanowska *** psycholog, trener ZAKOŃCZENIE: certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, wykładowcy – trenerzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane PROGRAM KURSU: 1. Definicja lęku, komponenty lęku: – aspekt poznawczy, – aspekt somatyczny, – aspekt emocjonalny, – aspekt behawioralny. 2. Treść lęków dziecięcych 3. Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci: – lęki separacyjne, – zespół lęku napadowego, – fobia społeczna, – zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, – zaburzenia konwersyjne (dysocjacyjne). 4. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi – bajki terapeutyczne, – rysunki terapeutyczne, – obrazowanie emotywne, – zabawa i relaksacja, – terapia poznawczo-behawioralna: program Coping Cat, program FRIENDS. 5. Modelowanie zachowań w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. 6. Ćwiczenie wybranych metod pracy. FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik trenerskich, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach. ZAPISY: Formularz...

Read More

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza i terapia

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza i terapia. TERMIN: 21.11.2015 (sobota) GODZINA: 10.00 – 16:00 LOKALIZACJA: Społeczna Szkoła Terapeutyczna im. Hansa Christiana Andersena ul. Przyjaźni 20, Lublin KOSZT: • 260 zł osoby uczące się • 310 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w warsztacie + certyfikat, materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy PROWADZĄCY: mgr Monika Sochal , mgr Anna Jasińska *** psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta behawioralny, trener ZAKOŃCZENIE: certyfikat Psychologicznego Centrum Rozwoju potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane PROGRAM KURSU: 1. Koncepcje dotyczące etiologii autyzmu – rys historyczny. 2. Neurobiologiczne mechanizmy w ASD. 3. Proces diagnostyczny w ASD – ICD 10, DSM V, skala przesiewowa CHAT – R 4. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z ASD. 5. Diagnoza funkcjonalna (CARS, PEP-R) – prezentacja narzędzi badawczych. 6. Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z ASD – TEACH, ABA, Terapia Opcji, Metoda Dobrego Startu, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Program Aktywności Knillów. 7. Ewaluacja FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne – indywidualnie i w grupach ZAPISY: Formularz zgłoszeniowy: • www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy) • e-mail: pcrozwoju@gmail.com • tel. 509 970...

Read More

KURS KWALIFIKACYJNY: Trening Zastępowania Agresji TZA – ART

WARSZTAT KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ZNAJDUJE SIĘ W BANKU PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH (programy dla grupy zwiększonego ryzyka) OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI – MEN TERMIN: 22 – 25.10.2015 (czwartek, piątek, sobota, niedziela) GODZINA: 09:00 – 18:00 – czwartek 09:00 – 18:00 – piątek 09:00 – 18:00 – sobota 09:00 – 18:00 – niedziela LOKALIZACJA: Hotel “LOGOS” ul. Akademicka 4, Lublin numer sali 117 KOSZT: • 1 300 zł osoby uczące się • 1 450 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w warsztacie + serwis kawowy PROWADZĄCY: mgr Ewa Morawska *** Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA) ZAKOŃCZENIE: certyfikat na licencji Instytutu Amity z hologramem ART. ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane Kurs przeznaczony jest dla osób, które: – pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej – kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom; – w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty; – przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub...

Read More

SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE: Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się. TERMIN: 14.11.2015 (sobota) GODZINA: 09:30 – 15:30 LOKALIZACJA: Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Magnoliowa 8, Lublin sala: 019 – parter (sala konferencyjna) KOSZT: • 260 zł osoby uczące się • 310 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w warsztacie oraz certyfikat, materiały dydaktyczne + serwis kawowy PROWADZĄCY: dr Iwona Gryniuk – Toruń *** psycholog, psychoterapeuta, trener ZAKOŃCZENIE: certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniu ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, dietetycy, terapeuci, socjoterapeuci, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane PROGRAM KURSU: 1. Zaburzenia odżywiania się – zagadnienia podstawowe: • definicje i historia zaburzeń odżywiania się, • obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa w oparciu o ICD-10 i DSM-IV, • epidemiologia zaburzeń odżywiania się, • ocena stanu zdrowia i stopnia zaburzenia, rokowania w zaburzeniach odżywiania się. 2. Rozumienie zaburzeń odżywiania się: • cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się, • podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się, • źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania w ujęciu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, społeczno-kulturowym, • rodzinna perspektywa rozumienia zaburzeń odżywiania się. 3. Leczenie i terapia zaburzeń odżywiania: • biologiczne metody leczenia zaburzeń odżywiania się, • terapia psychodynamiczna i poznawczo-behwioralna – zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania, • terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się, •...

Read More
Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!