Author: Anna

Podstawy coachingu

Jeśli interesujesz się coachingiem, myślisz o pracy coacha lub chcesz wykorzystywać metody coachingowe w życiu osobistym i zawodowym – to szkolenie jest dla Ciebie! Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu ogólnych idei coachingu, jak i specyfiki pracy coacha. Szkolenie zapewni możliwość przećwiczenia podstawowych umiejętności coacha, między innymi wykorzystanie narzędzi coachingowych oraz praca nad skutecznymi zmianami. Szkolenie pozwoli uczestnikom rozwinąć niezbędne w pracy umiejętności coachingowe, komunikacyjne,nabyć umiejętność osiągania celów i wprowadzania zmian, a także zapoznać się z metodami radzenia sobie z dylematami zawodowymi, jak również osobistymi. Szkolenie poprowadzi Dominika Borowska-Stasica – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, certyfikowany coach. Organizator: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego Data: 03.10.2015 – 04.10.2015 Adres: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2 Koszt: 370 zł Jak się...

Read More

Studium Psychologii Sądowej

Celem Studium Psychologii Sądowej jest poszerzenie kwalifikacji i umiejętności uczestników. Podczas Studium będzie rozwijana tematyka dotycząca zagadnień psychologii sądowej, psychopatologii życia ludzkiego,wiktymologii,opiniowanie w sprawach cywilnych i karnych, metodologii z zakresu badań psychologicznych. Głównym celem Studium jest wykwalifikowanie przyszłych specjalistów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości, w tym biegłych psychologów sądowych. Po zakończeniu Studium możliwe jest uzyskanie wpisu na listę biegłych psychologów sądowych oraz rozpoczęcie praktyki zawodowej, zgodnej ze standardami polskimi.   Organizator: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Jak się zapisać: tel: 71 332 36 70, www.dcp.wroclaw.pl Koszt: 2 800 zł Data: 03.10.2015 – 31.01.2016 Adres: Wrocław, ul. Sienkiewicza 116/4...

Read More

Skuteczne metody profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

Szkolenie dotyczy tematu skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych: hazard,seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera,pracoholizm, praca z młodym pacjentem uzależnionym. Szkolenie realizowane będzie na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie przeznaczone dla osób będących w certyfikacji KBPN lub PARPA.   Organizator: Błękitny Krzyż w Polsce sp. z o. o. Jak się zapisać: http://tnij.org/niechemiczne Koszt: 200 zł Data: 07.10.2015 – 11.10.2015 Adres: Brok, Brzostowa...

Read More

Psychologia dla coachów

“Psychologia dla coachów” to szkolenie dedykowane dla coachów chcących poszerzyć swoją wiedzę psychologiczną. Zawód coacha to zawód odpowiedzialności społecznej, dlatego ważne jest aby ciągle uzupełniać swoje kwalifikacje, również o zagadnienia psychologiczne. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie głównych nurtów psychologii oraz psychoterapii, które można przełożyć na pracę coachingową, ukształtowanie postawy coacha, jako zawodu opartego na rzetelnych modelach oraz narzędziach pracy z klientem, umiejętności z zakresu radzenia sobie z dylematami etycznymi. Szkolenie przeznaczone jest dla praktykujących coachów, chcących poszerzać swoje kwalifikacje. Szkolenie poprowadzi dr Anna Syrek- Kosowska – certyfikowany i akredytowany Coach i Superwizor Coachingu. Organizator: Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego Zapisy: http://www.ipri.com.pl/psychologiadlacoachow.html Data: 07.11.2015 – 08.11.2015 Koszt: 550 zł Adres: Kraków, ul. Powroźnicza 6/2...

Read More

Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii. Roczne szkolenie podyplomowe

Programy szkolenia psychoterapeutów, psychologów klinicznych i lekarzy psychiatrów w Polsce w niewielkim stopniu skupiają się na temacie psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii. Z kolei badania naukowe i doświadczenie kliniczne sugerują, że psychoterapia (w różnej formie – indywidualna, grupowa, rodzinna) powinna być standardowym, obok farmakoterapii, oddziaływaniem skierowanym do znacznego odsetka chorujących osób. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstało szkolenie, które stanowi uzupełnienie całościowych programów edukacyjnych skierowanych do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Na szkolenie zapraszamy psychologów, psychoterapeutów i lekarzy, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych (przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym) wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Szkolenie przygotowane jest z myślą o osobach, które już mają pewne doświadczenie kliniczne i mają kontakt lub planują pracę z osobami z diagnozą schizofrenii. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie zdolności do myślenia o pacjencie psychotycznym w kategoriach mechanizmów i zjawisk opisywanych przez koncepcje psychoterapeutyczne (z naciskiem na psychodynamiczne) oraz nabycie umiejętności korzystania z tej wiedzy w kontakcie z osobą z doświadczeniem psychozy. Dodatkowymi celami szkolenia są – wzrost wiedzy na temat diagnozy schizofrenii i możliwości leczenia tej grupy pacjentów oraz wzrost umiejętności współpracy między psychoterapeutą a psychiatrą. Szkolenie składa się z comiesięcznych seminariów rozszerzających wiedzę z zakresu diagnozy i psychoterapii osób psychotycznych, cyklu superwizji umożliwiających ćwiczenie się w myśleniu o pacjencie w kategoriach psychologii psychodynamicznej oraz trzech całodziennych warsztatów. Do poszczególnych zajęć będzie zalecana literatura do samodzielnego uczenia się....

Read More
Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!