Author: Anna

KURS KWALIFIKACYJNY: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

KURS KWALIFIKACYJNY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE TEMAT: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I° Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne TERMIN: 24 – 25.10.2015 (sobota, niedziela) GODZINA: 09:00 – 19:00 LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie ul. Hiacyntowa 69, Lublin sala numer 34 + duża sala gimnastyczna KOSZT: • 450 zł osoby uczące się • 500 zł osoby pracujące *** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie i certyfikat + serwis kawowy PROWADZĄCY: mgr Bożena Kisiel *** certyfikowany trener MRR, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat International Sherborne Foundation); ZAKOŃCZENIE: zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie z adnotacją o ukończeniu szkolenia I stopnia uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, resocjalizacja, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane CEL SZKOLENIA: Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Główną ideą metody jest stwierdzenie, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii tego rozwoju. System ćwiczeń W. Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka.Ze względu na swoją prostotę metoda W. Sherborne jest metodą uniwersalną, może być stosowana zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Jest to program rozwijający poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe. Wyrabia takie cechy jak: poczucie bezpieczeństwa odpowiedzialność, wrażliwość a także umiejętność nawiązywania kontaktów. Podstawowe...

Read More

Akredytowany Kurs Psychoterapii

Kurs posiada Akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Kierownik Kursu Elżbieta Czapiewska – Zejden) oraz Atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Kierownik Kursu Rafał Antkowiak). Kurs jest przygotowaniem do egzaminu uprawniającego do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty oraz do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Kwalifikacja kandydatów na kurs poprzedzona będzie rozmową kwalifikacyjną. Kurs jest adresowany do osób z wykształceniem wyższym: psychologów, pedagogów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek i pracowników socjalnych pracujący w placówkach stosujących psychoterapię. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu i cennika dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego, kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej głównie w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego, a także rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak poznawczo-behawioralne, integracyjne oraz psychodynamiczne. Kurs trwa 5 lat, zjazdy odbywają się podczas dwudniowych spotkań, które będą się odbywać raz w miesiącu w piątki i soboty. Termin rozpoczęcia III Edycji Kursu Psychoterapii przewidziany jest na styczeń 2016 roku. Rekrutacja potrwa do końca października 2015 roku.   Organizator: Katowicki Instytut Psychoterapii Data: 01.01.2016 – 31.12.2020 Adres: Katowice, Franciszkańska 25 Koszt: Opłata za jeden semestr szkolenia: 2500 PLN; Na V roku ze względu na rozpoczynające się w mniejszych grupach zajęcia superwizyjne opłata za semestr: 3000 PLN; Opłata za trening: 1200 PLN Jak się zapisać: Formularz zgłoszeniowy na stronie...

Read More

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Kurs przeznaczony jest dla psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, edukacji, oświaty, studentów ostatnich lat wspomnianych kierunków studiów. Kurs podstawowy trwa rok i obejmuje cztery zjazdy. Pierwszy zjazd to trzydniowe seminarium. Zjazdy od drugiego do czwartego składają się z trzydniowego seminarium oraz dodatkowego dnia interwizji. Interwizja służy pogłębieniu własnego doświadczenia w stosowaniu narzędzi psychoterapii pozytywnej w praktyce terapeutycznej. Ukończenie poziomu podstawowego Psychoterapii Pozytywnej pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej, wydawany przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. PROSTOSTA PP jest przyjazna dla klientów. Teoria opisana jest prostym, zrozumiałym językiem. Język ten jest zrozumiały zarówno dla terapeutów, jak i klientów. STRATEGICZNOŚĆ Pacjent jest aktywnie wspierany przez terapeutę w rozwijaniu strategii samodzielnego radzenia sobie oraz uruchamianiu zasobów związanych z procesem zdrowienia. Proces tej strategicznej zmiany opisywany jest za pomocą pięciu etapów. PODEJŚCIE HOLISTYCZNE Koncepcji PP zakłada, że człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby ale potencjał do rozwijania się i poprawy stanu zdrowia. Zadaniem terapii jest uruchamiać i wzmacniać aktywności prozdrowotne klientów. TRANSKULTUROWOŚĆ Teoria PP opisuje uniwersalne konflikty ludzkie niezależne od kultury i rasy. W praktyce terapeutycznej PP odnosi się do alegorii, baśni, przypowieści i anegdot z różnych obszarów kulturowych. INTEGRACYJNOŚĆ PP odwołuje się do własnej metateorii odnośnie opisu procesu i relacji terapeutycznej oraz diagnozy Jednocześnie asymiluje ona różnorodne techniki terapeutyczne z innych podejść terapeutycznych (humanistyczne, poznawcze i psychodynamiczne). SKUTECZNOŚĆ. PP potwierdziła swoją efektywność leczenia, jak i jego trwałość po upływie 5 lat od zakończenia terapii. KRÓTKOTERMINOWOŚĆ. Średnia ilość sesji...

Read More

Roczny KURS HIPNOZY II stopnia

Roczny KURS HIPNOZY II stopnia – nowa edycja 2015/16 – pierwsze zajęcia 25-25 października 2015 Kurs przeznaczony dla osób o pewnym stopniu zaawansowania w posługiwaniu się metodą hipnozy. Celem kursu jest praktyczne zastosowanie hipnozy w medycynie (psychoterapia, medycyna psychosomatyczna, dentystyka, leczenie bólu, rehabilitacja, leczenie uzależnień), w sporcie oraz innych dziedzinach życia jak np. praca w zespołach. http://www.hipnoza.org.pl/15,a,ii-stopien.htm email: biuro@hipnoza.org.pl organizator: Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą miejsce: Kraków Plakat: KURSY...

Read More

Roczny KURS PODSTAWY HIPNOZY

Roczny KURS PODSTAWY HIPNOZY – nowa edycja 2015/16 – pierwsze zajęcia 10-11 października 2015. Kurs wprowadza w podstawowe pojęcia i zasady stosowania hipnozy. Kurs przeznaczony jest dla psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i osób zbliżonych zawodów pracujących z ludźmi oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii. http://www.hipnoza.org.pl/14,a,podstawy-hipnozy.htm email: biuro@hipnoza.org.pl organizator: Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą miejsce: Kraków   Plakat: KURSY...

Read More
Bądź na bieżąco..

Bądź na bieżąco..  • Najnowsze wydarzenia
  • Najważniejsze Informacje
  • Informacje o limitowanych wydarzeniach
Polityka Prywatności

You have Successfully Subscribed!