Instytut Pediatrii i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

zapraszają na

XXVI sesję naukową z cyklu „Etyka w medycynie”

LEKARZ PEDIATRA OBROŃCĄ ŻYCIA
I GODNOŚCI CIĘŻKO CHOREGO DZIECKA

9 III 2016 r. – godz. 15.00-18.00 (WSTĘP BEZPŁATNY)

Kraków, ul. Wielicka 265 – aula im. prof. Macieja L. Jakubowskiego (III p.)

Sprawy organizacyjne – S. dr n. hum. Bożena Leszczyńska: tel. kom: 601-954-400; e-mail: b.leszczynska@op.pl

Osoby, które chcą uzyskać certyfikat uczestnictwa, proszone są o zgłoszenia e-mail lub telefonicznie do 7 marca 2016 r.

PLAN KONFERENCJI:

Prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Fyderek

Dyrektor Instytutu Pediatrii Wydz. Lek. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

OTWARCIE SESJI I POWITANIE GOŚCI

5 min

Dr hab. n. med.

Maciej Kowalczyk

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

10 min

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Magdalena Rutkowska

Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

TRUDNOŚCI W PODEJMOWANIU DECYZJI W PRZYPADKU URODZENIA SIĘ NOWORODKA Z WADAMI WRODZONYMI

45 min

Dr hab. n. med.

Krzysztof Kobylarz

Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii USD w Krakowie

PRZYCZYNY UPORCZYWEJ TERAPII I WYNIKAJĄCE Z NIEJ ZAGROŻENIA

25 min

Prof. dr hab. n. med.

Stanisław Kwiatkowski

Kierownik Oddziału Neurochirurgii USD w Krakowie

POSTĘPOWANIE LEKARSKIE W PRZYPADKU DAREMNEJ TERAPII

25 min

Ks. dr hab. n. teol., lek. med.

Lucjan Szczepaniak SCJ

Kapelan USD w Krakowie; Redaktor Naczelny „Bioetycznych Zeszytów Pediatrii”

PRAWO DO ŻYCIA I GODNEJ ŚMIERCI
W PERSPEKTYWIE UPORCZYWEJ TERAPII I EUTANAZJI. REFLEKSJA ETYCZNA

25 min

Prof. dr hab. n. med.

Bogumiła Milewska-Bobula /moderator/

Emerytowany Kierownik Kliniki Niemowlęcej – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

DYSKUSJA PANELOWA:
INTERDYSCYPLINARNA WSPÓŁPRACA W ZAPOBIEGANIU UPORCZYWEJ TERAPII I EUTANAZJI