I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

„Psychoterapia jako działalność postdiagnostyczna

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”

Warszawa, 29 maja 2017 roku

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że Konferencja będzie okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

  • dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
  • psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,
  • psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

W konferencji wezmą udział zaproszeni przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Miejsce konferencji :

Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: http://www.poradnieppp-psychoterapia.pl/

Komitet Programowy i Organizacyjny

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt