Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum

Komisja Nauk Psychologicznych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk

oraz

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zapraszają do udziału

w II konferencji Starość jak ją widzi psychologia

z przewodnim tematem

Siła umysłu w starości

 

Na konferencji śledzić będziemy za autorami wystąpień przejawy umysłu w starości świadczące przede wszystkim o jego sile. W centrum rozważań i dyskusji znajdą się zmiany rozwojowe w zakresie funkcji poznawczych. Analizowane będzie przeobrażanie się pamięci oraz funkcji zarządzających, czyli pamięci operacyjnej, hamowania, plastyczności i planowania. Zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie mądrości i jej usytuowania w wieku senioralnym. Zmiany funkcji poznawczych w późnej dorosłości znajdą swoje uzasadnienie zarówno w koncepcjach neurobiologicznych, jak i społeczno-kulturowych.

Przewidujemy dyskutowanie tematów dotyczących życia emocjonalnego w starości, przejawów osobowości, a także różnych form aktywności artystycznej, społecznej, politycznej, naukowej. Spodziewamy się wystąpień ukazujących różne sposoby wspomagania siły umysłu w starości. Zachęcamy do dostrzeżenia możliwie wielostronnych skojarzeń z proponowanym tematem przewodnim.

Konferencja będzie miała miejsce w dniach: 20-21 kwietnia 2017 r.

Miejsce obrad: Akademia Ignatianum Kraków, ul. Kopernika 26

Zapraszamy do zgłaszania referatów, plakatów, warsztatów w okresie do 15 lutego 2017 r. na adres: konferencja.starosc@ignatianum.edu.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi:

  •   250 zł w I terminie (do 15.03.2017 r.)
  •   300 zł w II terminie (po 15.03.2017 r.)

Opłaty prosimy przesyłać na konto:

Akademia Ignatianum w Krakowie
Ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
PL 53 1060 0076 0000 3210 0016 0058 z dopiskiem „starość”

 

W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska