Szanowni Państwo,

w imieniu zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, serdecznie zapraszam do Krakowa na doroczną „Trójkonferencję” pt.: OBCY. INNY. TAKI SAM W PSCYHOTERAPII.

Chcielibyśmy, by tytuł ten zainspirował nas do pogłębionej refleksji o podobieństwach i różnicach w grupach pacjentów, podejściach psychoterapeutycznych czy nas samych. Ważnym zagadnieniem jest również to, jak zjawiska obserwowane obecnie w życiu społecznym, kulturze, polityce, życiu rodzinnym wpływają na uprawianie psychoterapii i na psychoterapeutów.

Przewodniczący SNP PTP
                                                                            dr hab. n. med. Maciej Pilecki

 

Swój udział zapowiedzieli:
Wykłady plenarne

  • Prof. Dov Aleksandrowicz – Izraelskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  • Prof. dr hab. Maria Beisert –  Zakład Seksuologii Klinicznej UAM w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP. – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  • Prof. dr hab. Irena Namysłowska – Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii
  • Dr hab. Marcin Napiórkowski – Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  • Prof. dr hab. Katarzyna Prot-Klinger – Instytut Psychologii Stosowanej APS w Warszawie
 • Prof. dr hab. Katarzyna Schier – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr n. med. Gustaw Sikora – Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 • Dr n. med. Cezary Żechowski – Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sesje tematyczne i warsztaty

 • Dr n. med. Rafał Antkowiak – Wielkopolski Instytut Psychoterapii
 • Prof. dr hab. Bogdan de Barbaro – Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Edyta Biernacka – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala  im. J. Babińskiego w Krakowie
 • Mgr Kazimierz Bierzyński – Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
 • Dr hab. Andrzej Cechnicki – Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM
 • Mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan – Sekcja Naukowa Psychoterapii, Filia Wrocławska
 • Dr hab. n. med. Mariusz Furgał – Zakład terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Kinga Gaudyn – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala  im. J. Babińskiego w Krakowie
 • Mgr Jarosław Gliszczyński – Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach
 • Mgr Paweł Glita – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Dr n. med. Bartosz Grabski – Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Mgr Wojciech Hańbowski – Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Dr hab. Grzegorz Iniewicz  – Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dr n. hum. Bernadetta Janusz – Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr n. med. Marcin Jabłoński – Akademia „Ignatianum” w Krakowie
 • Dr hab. n. hum. prof. UJ Barbara Józefik – Pracownia Psychologii i Psychoterapii Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Dr n. hum. Bogna Kędzierska  – Polski Instytut Ericksonowski
 • Mgr Krzysztof Klajs – Polski Instytut Ericksonowski
 • Mgr Anna Król-Kuczkowska – Pracownia Psychoterapii HUMANI w Poznaniu
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak – Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Mgr Zofia Milska-Wrzosińska  – Laboratorium Psychoedukacji
 • Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski – Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
 • Ks. dr Jacek Prusak  – Akademia „Ignatianum” w Krakowie
 • Mgr Aga Szczypior-Bulanda – Centrum Leczenia Otyłości w Krakowie
 • Dr n. med. Krzysztof Szwajca – Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 • Dr Marek Tomaszewski – Sekcja Naukowa Psychoterapii, Filia Wrocławska
 • Mgr Bożena Winch – Warszawskie Centrum Psychoonkologii
 • Mgr Zofia Winiarska – Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala  im. J. Babińskiego w Krakowie

 

ORGANIZATORZY
Sekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ

 

image004      image003